ARTIKELS

Christelik, Afrikaans, Uitnemende Standaard

Op 15 November 1996 word Wet 84 van 1996 gepubliseer wat tuisskool amptelik erken as wyse van onderrig. In artikel 51 word ouers ‘n geleentheid gegee om ‘n kind te registreer “vir onderwys tuis”. Hierdie artikel vereis dat die onderwys van so ‘n kind aan die minimum vereistes en standaard van die kurrikulum van openbare skole moet voldoen. Die beleid van Moria Tuisskoolmateriaal is om te fokus op die akademiese standaard van die ontwikkelde lande. Nuwe kurrikulumbenaderings wat deur die Onderwysdepartement voorgeskryf word, word wel geakkommodeer (bv. “CAPS”), indien dit ‘n verbetering van die bestaande stelsel is, maar ons gee nie toe op ons morele waardes nie. Provinsiale onderwysdepartemente wat ons materiaal gesien het, het ons stelsel goedgekeur.

Ons Cambridge AS- en A-level word in Suid-Afrika en internasionaal by tersiêre opleidingsinstasies aanvaar. Net soos enige staatskool-matrikulant, moet ons leerders ook die korrekte vakke kies en simbole behaal soos deur die spesifieke universiteitsfakulteit of ander opleidingsinstansie voorgeskryf word.

Moria raai ouers aan om hulle kinders te registreer by die Pestalozzi Trust. Wat is die Pestalozzi Trust? Die Pestalozzi Trust is ‘n geregistreerde openbare weldaadsorganisasie wat in 1998 deur ‘n groep Christene gestig is om bekostigbare regsverdediging en -advies te verskaf om die regte en vryhede van alle lidgesinne te beskerm sodat hulle hul kinders tuis volgens hul eie godsdienstige en/of filosofiese oortuigings, opvoedkundige oortuigings en kulturele tradisies kan opvoed. Vir meer inligting oor Pestalozzi Trust, volg die skakel: https://pestalozzi.org/af/

In November 1996 is die SA Skolewet (no.84 van 1996) gepubliseer.

Die Nasionale Onderwys Beleid is in November 1999 in die Staatskoerant gepubliseer.

Om ‘n uittreksel van die twee dokumente te sien, volg die skakel:

Abstract
Music is an imperative part of human life. It is useful to live with joy and wellbeing. It is very interesting
to analyze various research studies related to music and the brain development of children. Childhood is
all about learning. The development of the brain and the learning connections within the brain are at the
heart of learning for young children. On the basis of this research the importance of music and the brain
development of children can be established. In this research article the endeavor is made to juxtapose
varied research studies with the subject and tried to derive its implications.

Abstract

Children’s exposure to screens has been increasing in recent years and so has the concern about its impact on children’s development. This study aims to analyze preschool teachers’ and parents’ views on the influence of screen-time exposure on children’s development. Semi-structured interviews with preschool teachers ( = 9), as well as data from a previous quantitative study, based on an online questionnaire applied to parents of children in preschool ( = 266) were used for data collection. For this study, eminently of qualitative nature, the following dimensions were analyzed: children’s habits of exposure to screens at home, changes in children’s play habits at school, strategies/methodologies used by preschool teachers, use of technologies at school and children’s language development. The results from the study with parents show that screen-time exposure of children is between 1 h to 2 h of television per day, mostly to watch cartoons. Parents also report that most of the children use vocabulary in other languages at home. Most preschool teachers agreed that children are changing their play habits and mainly their behaviors and attitudes, influenced by screen-time exposure. They believe that language development is also changing, mentioning more language problems in children. Changes in pedagogic strategies and specialized training on educational technology are needed to get closer to children’s interests.

 Research shows that education in the mother tongue is a key factor for inclusion and quality learning, and it also improves learning outcomes and academic performance.