WAT BIED MORIA

Christelik, Afrikaans, Uitnemende Standaard

Oorsprong van ons materiaal

Die ontwikkeling van die materiaal wat Moria bemark, het in 1996 begin. Die vakinhoude en onderwysbeleid van die staatskole het begin verander

Vakke en leerareas

Vir graad R tot graad 9 word al die voorgeskrewe verpligte leerareas aangebied. Dit sluit die volgende vakke in:

Hulpmiddels

Vir die Grondslagfase word onderrighulpmiddels saam met die boeke verskaf.

Evaluering en eksamens

Grade 1 tot 9 se kwartaalikse evaluering is die ouers se verantwoordelikheid en verskillende evalueringstegnieke kan gebruik word, byvoorbeeld: