U vorm is suksesvol ingedien.

Christelik, Afrikaans, Uitnemende Standaard

U vorm is suksesvol ingedien.

Dankie vir u belangstelling in Moria. U vorm is ontvang en word
tans verwerk. Sien asseblief u e-pos vir 'n afskrif.