REGISTRASIEPROSEDURE

Christelik, Afrikaans, Uitnemende Standaard

REGISTRASIEPROSEDURE

U kan aanlyn by Moria registreer deur die onderstaande vorm te voltooi. E-pos u betaalbewys en die leerders se ID’s na moria@moriatuisskool.co.za.

Die registrasievorm kan ook afgelaai word en ingevul word. E-pos die vorm, betaalbewys en die leerders se ID’s na moria@moriatuisskool.co.za. 

Registrasievorms moet jaarliks voltooi word. Geen boeke sal versend word voor Moria u voltooide registrasievorm en betaalbewys ontvang het nie. Dieselfde vorm word gebruik vir herregistrasies. Pryslys word jaarliks opgedateer. Verwys na PRYSE om die nuutste pryse te bekom.

As gevolg van eksamenadministrasie sal boeke nie versend word vanaf 15 September tot 27 Desember nie. Boekversendings vind plaas volgens reflektering van betalings op Moria-bankstate. Sodra u betaling by ons reflekteer, word die geld aangewend vir u boeke. Registreer dus so spoedig moontlik om daarvolgens gehelp te word wanneer boekversendings hervat.

AANLYN REGISTRASIEVORM: