PRYSE

Christelik, Afrikaans, Uitnemende Standaard

PAKKETPRYS

‘n Eenmalinge pakketprys is betaalbaar per pakket wat al die voorgeskrewe handboeke, werkboeke asook addisionele opvoedkundige hulpmiddels vir daardie spesifieke graad insluit. Ouers skaf self skyfbehoeftes aan.

Uitgesluit by die pakketprys is die Robot (Graad R-3, R1700) en die Minilaboratorium (Graad 6, R1200).

Adminstrasiefooi sluit in koerierkoste, hantering en verpakking.

• R500 per gesin per jaar vir klante wat volle bedrag eenmalig betaal
• R650 per gesin per jaar vir klante wat in paaiemente afbetaal
• Prys op aanvraag vir grade 10-12

Afbetaling is onderhewig aan ‘n 50% deposito van die pakketprys en uitstaande boeke word gelewer soos paaiemente betaal word. Afbetalings geskied oor ‘n maksimum tydperk van 3 maande, om te verhoed dat leerders te ver agter raak met die werk. Alle betalings moet afgehandel wees teen einde Junie.

Einde Oktober het Moria ‘n jaarlikse prysverhoging.

Pryse is ook geldig vir lande buite Suid-Afrika, uitsluitend die administrasiefooi.

Herregistrasie

Leerders herregistreer by Moria wanneer hy/sy die Moriaboeke van ‘n ouer broer of suster gebruik, of ‘n vorige jaar herhaal. Die herrigestrasiefooi behels ‘n administrasiefooi en sluit ook die volgende boeke in:

  • vir graad R-7: al die werkboeke waarin die leerders skryf
  • vir graad 8-9: indien die keusevakke verander, word een keusevak by die bedrag ingesluit. Indien beide keusevakke verander, sal die tweede vak afsonderlike gefaktureer word.
  • onlangs opgedateerde boeke. Dit is die verantwoordelikheid van ouers om so gou moontlik ‘n lys van hulle “ou boeke” se titels en ISBN nommers aan Moria te stuur.

Eksamengelde

Eksamen is verpligtend en word een maal per jaar in November deur Moria afgeneem. Die eksamenfooi sluit die vakke in soos uiteengesit by “Eksamens” en is betaalbaar in Augustus.