Moria Tuisskool

Koste

Die boeke wat u by Moria aankoop vir u oudste kind, word ook gebruik vir u jonger kinders. Ouers met 3 kinders betaal dus net een keer vir elke graad! (vir die oudste kind).  Die jonger kinders gebruik ouboet se boeke en betaal slegs herregistrasiegeld wat ongeveer 5% van die volpakket beloop. Vir hierdie gesin beteken dit dat die boekegeld per kind, slegs 1/3 van die bedrag in die prystabel hieronder sal wees.


Spesiale aanbod : Indien u u boeke vroegtydig gedurende Junie tot Julie bestel en volledig betaal, kwalifiseer u vir 10% afslag op boekegeld !


Normaalweg word boekegeld eenmalig betaal. Afbetaling is onderhewig aan 'n 50% deposito van die boekgeldbedrag, rente, ‘n skriftelike aansoek om krediet en 'n onderneming vir die betaling van maandelikse paaiemente. ‘n Bankbewys van die aftrekorder vir betaling van paaiemente, word aan Moria gefaks. Die boeke word gelewer soos paaiemente betaal word.

ONTHOU!!!!!  U betaal nie weer vir u 2de en 3de kind onderstaande pryse nie, u registreer by Moria en gebruik net weer ouboet se boeke.


Pryslys 2018

(Binne die RSA en onderhewig aan prysaanpassings van tyd tot tyd.)

 BOEKEGELD

GRAAD

PRYS PER jAAR 

Graad 0:

R2 100

Graad 1 - met hulpmiddels:

  • Aanvangsonderrig:

  • Akademies:

Totaal:

 

  • R2 950

  • R2 950

R5 900

Graad 2:

R4 000

Graad 3:

R3 900

Graad 4:

R6 800

Graad 5:

R6 800

Graad 6:

R6 800

Graad 7:

R7 400

Graad 8:

R9 000

Graad 9:

R9 000

Graad 10:

R10 400

Cambridge AS  1

(handboeke uitgesluit)

+- R9 000

Cambridge AS  2

(handboeke uitgesluit)

      +- R9 000

◊ Pos, hantering en verpakking (addisioneel per graad)     R 300 

◊ Herregistrasie**:  Graad 4+                                               R 800

                                Graad 0                                                 25% van vol prys

                                Graad 1-3                                              50% van vol prys

◊ Wetenskap minilaboratoriumstel (graad 6+7):                   R 950  (Pos, hantering & verpak. R400)

** Herregistrasie is wanneer kinders die Moriaboeke van sy ouer broer of suster gebruik, of 'n vorige jaar herhaal.

EKSAMENS:
Eksamenregistrasie vind in Augustus plaas. Eksamengelde is betaalbaar voor einde Augustus.

 

Eksamenkoste (kan wysig) word in twee kategorie verdeel:

Moria-eksamens, wat op Potchefstroom geskryf word:

Graad 1-3: Kostes per kind (alles insluitend):                    R 550

 Moria-eksamen, wat op u eie dorp geskryf word (u predikant hou toesig):

Graad 4 – 9:  Slegs Afrikaans, Engels, en Wiskunde word in November deur Moria geëksamineer. Ouers eksamineer die ander byvakke self.

 • Kostes per vak:                                                        R 450

Graad 10: Alle vakke word deur Moria geëksamineer, behalwe Lewenoriëntering.

 • Kostes per vak (eerste of enigste vraestel):             R 380

 • 2de en 3de vraestel in dieselfde vak (per vraestel): R 110

 • Eksamen Pos, hantering & verpak. R200  (per leerder)

Cambridge: +- R9000 per jaar. Word later finaal bekend gemaak.

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers